HEADLINE.png

גאז' לירי

שיעור הג'אז לירי משלב את עולם הבלט הקלאסי יחד עם עולם המחול המודרני. השיעור מתמקד בטכניקה משני התחומים ונותן דגש בייחוד על רגש והבעה. הריקוד לרוב רך, נעים, עדין, מתבסס על המוזיקה והמילים ובכך נותן לרקדן מקום להתחבר, להרגיש, להתמסר, ולספר סיפור דרך התנועה.