HEADLINE.png

בלט קלאסי

בלט קלאסי נחשב לבסיס של שאר סגנונות המחול, משום שהוא מהווה מעין מדריך לביצוע מדויק של מגוון תנועות ריקוד. לבלט הקלאסי אסתטיקה שמוגדרת על פי חוקים ברורים ונוקשים, והם אינם מאפשרים סטייה מהתבנית הקלאסית. 
בשיעור נעבוד על ידיעה והבנת מונחי הבלט הלקאסי, יציבה, פיתוח קואורדינציה, גמישות, שווי משקל, דיוק ועוד החשובים למקצועיות הרקדן.