HEADLINE.png

תיאטרון מחול

סגנון ריקוד זה מתאפיין בשילוב שני תחומי אומנות במה מרכזיים - עולם המחול והתנועה יחד עם עולם התיאטרון. הרקדנים הם בעצם גם שחקנים המגלמים דמויות ומעבירים מסרים תוך שימוש בתנועות גופם, הבעות פנים, קול ואביזרים.